Anleggsdata TunnPlan: application to tunneling crack serial download

TunnPlan er programvare utviklet for konvensjonell tunneldrift. TunnPlan inkluderer funksjonalitet fra tidligere TunnVib slik at erfaring, planlegging og oppfølging av tunneldrift knyttes sammen til en enhetlig prosess.

Tunnplan/Tunnvib: program for tunneldrift

TunnPlan er programvare utviklet for konvensjonell tunneldrift. TunnPlan inkluderer funksjonalitet fra tidligere TunnVib slik at erfaring, planlegging og oppfølging av tunneldrift knyttes sammen til en enhetlig prosess.

Programmene utvikles og markedsføres i samarbeid med Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU.

Beregningene i programmene er basert på erfaringsdata innsamlet av Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. Beregningene kan i tillegg suppleres eller overstyres med egne erfaringstall.

TunnPlan er et program for konstruksjon av sprengningsplaner for konvensjonell tunneldrift. Sprengningsplanene inkluderer bor-, lade- og tennplan. Programmet gir mulighet for nøyaktig og enkel utarbeidelse av sprengningsplan.

I tillegg er det et program for kalkulering og kontroll av vibrasjoner ved sprengning konvensjonell tunneldrift. TunnPlan er et hjelpemiddel for å beregne og kontrollere sprengningsrystelser for sprengning under jord.

TunnPlan har disse hovedfunksjonene:

  • opptegning av tverrsnitt
  • plassering av hull på linje (for eksempel kontur, 2. kontur og ligg)
  • nøyaktig og enkel utarbeidelse av sprengningsplan som inkluderer bor-, lade- og tennplan
  • konstruksjon av lade- og tennplan
  • estimere grenseverdier for vibrasjon basert på norsk standard
  • estimere vibrasjoner basert på sprengningsplaner
  • bruke målte rystelser til å optimalisere sprengningsplaner

Muligheter og nytte ved bruk av programmet:

  • borplaner konstruert i TunnPlan kan benyttes på datastyrte tunnelrigger med Bever Control, Atlas Copco og enkelte Tamrock  styringssystem.
  • inneholder en prognosemodell for nødvendig boring og veiledende bormønster
  • med IBAT’s modell, muligheten til å kalibrere og optimalisere spreningsplanen ved å analysere vibrasjoner samtidig som bor-, lade-, og tennplan lages i TunnPlan. Avstand (d), maksimum momentan ladning (MIC) svingninger (PPV) er basis for regresjonsanalyse for å estimere dempningskonstanten til fjellet.